กฎหมาย คาร์ซีท กรมขนส่งแจงกม.ไม่ได้บังคับ”คาร์ซีท”แต่ทุกคนบนรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กฎหมาย คาร์ซีท กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด  กฎหมายคาร์ซีท pantip  กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่  กฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย  กฎหมายคาร์ซีทไทยเริ่มใช้เมื่อไหร่  วิธีติดตั้งคาร์ซีท  คาร์ซีท camera  การใช้ ค่า ร์ ซี ท

 

กฎหมาย คาร์ซีทวันนี้(วันที่ 14  พฤษภาคม  2565) กรมการขนส่งทางบก ระบุว่าการบังคับใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก คาร์ซีท camera อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบก ย้ำ!กำกับดูแลเฉพาะ พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ในส่วนการกำหนดให้รถต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเท่านั้น พร้อมนำข้อห่วงใยของประชาชน ร่วมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาทางออกให้กับประชาชนต่อไปกฎหมายคาร์ซีทล่าสุด

กฎหมาย คาร์ซีท

กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก การใช้ ค่า ร์ ซี ท เปิดเผยว่า ตามที่มีบทสัมภาษณ์    นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงกรณีการบังคับใช้คาร์ซีทในเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 2,000 บาท ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย. นี้ ว่าเรื่องดังกล่าวประชาชนเดือดร้อนมาก กฎหมายคาร์ซีท pantip

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมายคาร์ซีท pantip

เนื่องจากราคาคาร์ซีทค่อนข้างสูงประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เห็นว่ากฎหมายนี้มีข้อจำกัดหลายเรื่อง   จึงมองว่าจะมีปัญหา ขอให้ รมว. คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้ทบทวนปรับปรุงผ่อนปรนกฎหมาย นั้นกรณีดังกล่าวกรมการขนส่งทางบก ขอเรียนว่า การบังคับใช้คาร์ซีทดังกล่าว กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่ อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522  โดยเนื้อหาเกี่ยวกับคาร์ซีทจะอยู่ในมาตรา 123 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนบนรถจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่่

และสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี จะกำหนดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าจะต้องใช้เพียงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท เท่านั้น ในการป้องกันอันตรายสำหรับเด็ก นอกจากติดตั้งคาร์ซีทแล้วยังสามารถใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น จัดหาที่นั่งสำหรับเด็กให้เด็กสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ได้ หรืออาจใช้วิธีการป้องกันอื่น ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยในการโดยสาร ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องมีการประชุมหารือ กับนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย

สำหรับคนขับรถและผู้โดยสารทุกที่นั่ง ซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบกดังกล่าว โดยยกเว้นรถบางประเภทไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เช่น รถสองแถว และรถโดยสารประจำทางในเขตเมือง ซึ่งรถที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยก็ได้ยกเว้นการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยด้วย กฎหมายคาร์ซีทไทยเริ่มใช้เมื่อไหร่

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เพื่อลดการบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน วิธีติดตั้งคาร์ซีท จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันกฎหมาย คาร์ซีท

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.thansettakij.com

ข่าวแนะนำ