มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant

มดโถน้ำผึ้ง  มดน้ำผึ้ง ราคา  มดน้ำผึ้ง กินได้ไหม  มดน้ำผึ้ง yellow crazy ant  วิธี หา นางพญา มด  มด ฮั น นี้ พอ ต  มดyca  เพจขายมด  มด ฮี้

 

มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant (1)

มดน้ำผึ้ง ราคา

มดโถน้ำผึ้ง หรือมดน้ำผึ้ง honey ant หรือ honey pot ant มดงานขนาดใหญ่ มีความพิเศษคือท้องสามารถขยายเก็บอาหารได้มดน้ำผึ้ง ราคาจำนานมาก ท้องขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็น “ห้องเก็บอาหาร” สำหรับอาณานิคมมดทั้งหมด (อาณานิคมมดคือฝูงมด) ห้องเก็บอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับเก็บอาหารที่ต้องมีความเย็นตลอดเวลา มดโถน้ำผึ้งขุดรังของมันลึกลงไปอยู่ใต้ดิน ซึ่งอุณหภูมิภายในรังนั้นเย็นกว่าภายนอกแมลงอาศัยอยู่กันเป็นฝูงมีสมาชิกในอาณาจักรแมลงจำนวนมาก โดยเฉพาะผึ้งและตัวต่อบางชนิด จะรวบรวมและเก็บสะสมอาหารเพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งเวลาที่อาหารไม่มีเพียงพอสำหรับฝูงภายหลัง แมลงเหล่านี้เก็บสะสมอาหารไว้ในรัง แต่บรรดามดโถน้ำผึ้งมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะในการเก็บรักษาอาหาร โดยใช้ร่างกายของตัวเองเป็นที่เก็บรักษาเพื่อการดำรงชีวิต

มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant (2)

มดน้ำผึ้ง กินได้ไหม

ซึ่งมดน้ำผึ้งตัวอื่นๆมดน้ำผึ้ง กินได้ไหม ภายในฝูงจะได้มีใช้ในภายหลังเมื่ออาหารขาดแคลน เมื่อจำเป็นต้องการอาหารที่เก็บสะสมไว้ มดงานจะลูบหนวดของมดโถน้ำผึ้ง ทำให้มดโถน้ำผึ้งสำรอกของเหลวที่เก็บไว้ออกมาใช้ความโดเด่นของมดงานขนาดใหญ่ที่ชื่อมดน้ำผึ้ง คือปล้องส่วนท้องของมดโถน้ำผึ้งนี้ สามารถขยายใหญ่มากจนเท่าผลองุ่น สามารถเก็บอาหารไว้ได้จำนานมาก ท้องขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็น “ห้องเก็บอาหาร” สำหรับอาณานิคมมดทั้งหมด  ห้องเก็บอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับเก็บอาหารที่ต้องมีความเย็นตลอดเวลามดโถน้ำผึ้ง  เป็นมดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ?? มั่วแล้วครับ มดโถน้ำผึ้ง ไม่ใช่มดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือน มดอเมริกาใต้ (Dinoponera gigantea) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของมด โดยมีขนาดเฉลี่ยถึง 4 เซนติเมตร  แต่มดโถน้ำผึ้งมีขนาดที่ไม่ธรรมดา

มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant (3)

มดน้ำผึ้ง yellow crazy ant

ความยาวสูงสุดถึง 15 มิลลิเมตร ลักษณะเด่นของมดโถน้ำผึ้ง คือ มีขาและหนวดยามดน้ำผึ้ง yellow crazy antว มีหนวดแบบหักข้อศอก จำนวน 12 ปล้อง หลังสีเข้มนั้นแยกจากกันอย่างกว้างขวางโดยเยื่อหุ้มข้อต่อข้อที่ยืดออกของช่องท้องที่พองออกของแต่ละส่วนช่องท้องของมดโถน้ำผึ้ง เหมือนแมลงทั่วไป คือมีแผ่นเปลือกแข็ง เชื่อมต่อด้วยเยื่อหุ้มข้อที่อ่อนนุ่มและมึความยืดหยุ่นมาก เมื่อช่องท้องว่างเปล่า เยื่อหุ้มข้อจะพับเก็บและเปลือกแข็งจะทับซ้อนกัน แต่เมื่อช่องท้องเต็ม เปลือกแข็งที่หุ้มจะแยกออกจากกัน โดยมีเยื่อหุ้มข้อพับที่อ่อนนุ่มถูกขยายออกจนสุดมดโถน้ำผึ้งในประเทศไทยมดโถน้ำผึ้ง เป็นมดที่มีลักษณะเด่นของมันคือ ตากลมสีดำ ลำตัวสีเหลืองอมน้ำตาล มีโครงสร้างภายนอกที่บอบบาง ลำตัวยาวและเอวคอดกิ่ว ส่วนท้องจะมีสีเข้มกว่าส่วนหัวและอก ท้องใหญ่ สามารถกักเก็บอาหาร

มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant (4)

วิธี หา นางพญา มด

ไว้ในท้องได้อย่างมากมาย มีข้อมูลการพบเจอ มดโถน้ำผึ้ง ในไทยในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขานันมดน้ำผึ้ง yellow crazy ant นครศรีธรรมราช และเป็นตัวบ่งชี้สภาพดินของผืนป่าว่ามีความสมบูรณ์เพียงใดมดโถน้ำผึ้งกับชื่ออื่นๆมดฮันนี่พอต, มดโถน้ำผึ้ง, มดน้ำผึ้งมดที่จุน้ำผึ้งได้มากที่สุด Honeypot ant หรือมดน้ำผึ้ง ถือเป็นมดงานที่มีขนาดใหญ่ ท้องของมันจะมีขนาดใหญ่และยืดหยุ่นได้มากเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมาก สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตรและหากถึงเวลาที่ฝูงขาดแคลนมดเก็บน้ำหวาน พวกมันจะเริ่มสร้างมดตัวใหม่ให้กลายเป็นมดท้องป่องตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อน โดยมดงานจะคอยป้อนน้ำหวานให้พวกมันเรื่อย ๆ จนกระทั่งท้องป่องและพร้อมจะกลายเป็นมดเก็บน้ำหวานเมื่อโตเต็มวัย

มดโถน้ำผึ้ง คืออะไร Honey pot Ant (5)

มด ฮั น นี้ พอ ต

วิธี หา นางพญา มดนอกจากจะเป็นที่เก็บน้ำหวานสำหรับบรรดามดแล้ว ด้วยความหวานหอมและหายากของพวกมัน ทำให้มดฮันนี่พอตกลายเป็นอาหารอันโอชะของชนเผ่าอะบอริจิน มนุษย์พื้นเมืองเจ้าของแผ่นดินทวีปออสเตรเลียอีกด้วย พวกเขากินมันประหนึ่งกำลังกินองุ่นทีเดียวปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นมดฮันนี่พอตได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเมื่อเพื่อน ๆ มดต้องการน้ำหวาน ก็จะมาขอเอาจากมดฮันนี่พอตที่ยึดตัวเองอยู่กับเพดานของรัง และทำหน้าที่คล้ายแท็งก์น้ำเพื่อให้เพื่อนมดมาดูดของเหลวกินในช่วงที่อาหารขาดแคลนจากสภาพอากาศแห้งแล้งหรือน้ำท่วม ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และในบางหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยสามารถพบพวกมันได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มดโถน้ำผึ้ง

ขอบคุณเครดิต    petmaya.com

ข่าวแนะนำ