5 พฤติกรรมหัวหน้า ที่บ่งบอกว่าไม่มีวุฒิภาวะ

หัวหน้าไม่มีวุฒิภาวะ  หัวหน้างานที่ไม่อยากร่วมงานด้วย  ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี  สิ่งที่หัวหน้าไม่ควร ทํา  ไม่มีวุฒิภาวะ คือ  ข้อเสียของหัวหน้างาน ลักษณะ หัวหน้างานที่ดี  ผู้ใหญ่ที่ไม่มีวุฒิภาวะ  หัวหน้า ที่ ไม่มี ภาวะผู้ นํา

หัวหน้าไม่มีวุฒิภาวะ   5 พฤติกรรมหัวหน้า ที่บ่งบอกว่าไม่มีวุฒิภาวะ5 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำ ถ้าไม่อยากเป็นผู้นำที่ขาดวุฒิภาวะวุฒิภาวะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถาะไหนก็ควรมีติดตัวเอาไว้เสมอ หัวหน้างานที่ไม่อยากร่วมงานด้วยเพราะถ้าวันหนึ่งคุณได้ขึ้นเป็นผู้นำ จะทำให้คุณบริหารคนได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากคุณอยากเป็นผู้นำที่ลูกน้องเคารพและเชื่อมั่น ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม แสดงวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำออกมาได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด มีความฉลาดทางความคิดและอารมณ์ ไม่ใช้อำน า จในทางที่ผิด ข่ มเ ห งผู้ที่ด้อยกว่า จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาพร้อมใจกันอยากทำงานออกมาจากใจ

grtg

 หัวหน้า ที่ ไม่มี ภาวะผู้ นํา

ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่การเป็นผู้นำนั้นต้องสร้างความสามัคคีไม่ใช่ความแตกแยกเพื่อสะท้อนสะภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำที่ดี ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดีแต่ถ้าเราแสดงออกด้วยพฤติกรรมทั้ง 5 แบบเหล่านี้ละก็ นอกจากจะไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยแล้ว ยังทำให้เสียลูกน้องดี ๆไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัว1. ปิดใจไม่ยอมรับฟังลูกน้องการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายสำหรับการเป็นผู้นำครับ แม้เราจะต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้า แต่การหยุดพัก ฟังเสียงคนรอบข้างเสียหน่อยจะช่วยให้เราได้ไอเดียดี ๆ ในการทำงานมากอีกมาย โดยเฉพาะลูกน้องของเราที่ได้ลงไปสัมผัสกับชิ้นงาน ทำให้พวกเขารู้ดีที่สุดว่าปัญหาของงานนั้นคืออะไร จะได้ช่วยกันหาทางแก้ได้อย่างถูกจุดที่สุดการมีลูกน้องเป็นเพื่อนคู่คิดเหมือนได้ลาภอันประเสริฐ เพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าการแก้ไขปัญหาคนเดียวครับพูดคำไม่สุภาพกับลูกน้องการสื่อสารเป็นทักษะสำคัญสำหรับคนทำงาน แต่ต้องมาพร้อมกับการสื่อส า รที่ดี ไม่ทำร้ายคนฟัง ไม่ว่าเราจะอยู่ลำดับไหนด้วยเช่นกันครับ ดังนั้นการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีสติในการสื่อส า รเสมอรวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่ต้องใช้เหตุผลและคำพูดที่ดีไม่ทำร้ า ย

vd

 หัวหน้างานที่ไม่อยากร่วมงานด้วย

จิตใจใคร จำไว้เสมอว่าคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนั้นไม่สามารถนำกลับมาสิ่งที่หัวหน้าไม่ควร ทําได้คำพูดส่งผลต่อพฤติกรรมของคนฟังเช่นกันครับ ถ้าเราใช้คำพูดร้ า ย ๆ หรือวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้องต่อหน้าคนอื่นในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสียความมั่นใจและเสียบรรยากาศในการทำงาน กลับกันถ้าเราใช้คำพูดที่ดี ใจเย็นมีเหตุผล จะช่วยให้ลูกน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เพราะรับรู้ว่าหัวหน้ายังรับฟังเขาอยู่เสมอ3.โยนความผิดให้ลูกน้องนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับความสัมพันธ์ของคนในทีม เมื่อหัวหน้าถูกตำหนิจากเบื้องบนหรือผู้บริหาร และนำความเ ค รี ย ดนั้นมาลงกับลูกน้องด้วยการโยนความผิดให้คนอื่นนั้นอาจส่งผลไปถึงควา

5 พฤติกรรมหั

ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี

แ ต กแ ย กได้เช่นกันไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากใคร สิ่งแรกที่ควรทำคือช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ ไม่มีวุฒิภาวะ คือ ดีกว่าหาตัวคนผิด นอกจากเสียเวลาแล้ว ยังบั่ นท อ นจิตใจคนทำงานด้วยครับฉะนั้นหัวหน้าอย่างเราควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ.ไล่บี้งานลูกน้องการมอบหมายงานทุกครั้ง ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนในการส่งงาน เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะส่งงานได้ตามกำหนด แม้หัวหน้าจะมีสิทธิ์ในการทวงถามงาน แต่หากยังไม่ถึงกำหนดส่งก็ไม่ควรไล่บี้จนลูกน้องเกิดความกังวล ข้อเสียของหัวหน้างานและทำงานรน ๆ จนเกิดข้อผิดพลาดถ้าต้องการงานชิ้นนั้นอย่างเร่งด่วนจริง แต่ลูกน้องยังไม่ส่งมอบงานลองไถ่ถามลูกน้องถึงปัญหาในการทำงานด้วยความใจเย็น เผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วยในการให้ลูกน้องทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

“วุฒิภาวะ”

ผู้ใหญ่ที่ไม่มีวุฒิภาวะ

5. ไม่พัฒนาลูกน้องการจะปกครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือการไม่หวงความรู้ครับลักษณะ หัวหน้างานที่ดี เพราะการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการทำงานต่อไปได้อย่างดีที่สุด เพราะหัวหน้าสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีบอกต่อได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าปล่อยปะละเลย ไม่สนว่าลูกน้องเรียนรู้ไปถึงไหน ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ในทีมแย่ลงกว่าเดิมไปอีกถ้าหัวหน้าสามารถทำให้ลูกน้องของเราเก่งขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องมีความสามารถในการรับผิดชอบต่องานได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น เปิดทางให้ลูกน้องเข้ามาสื่อส า ร สอบถาม และขอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน

เชื่อผมสิครับว่า จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนมุมมองเหล่านี้สะท้อนการขาดภาวะการเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเราแก้ไขให้เป็นไปในทางที่ดีได้นั้นการบริหารงานและบริหารคนจะเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิม ลูกน้องเองก็จะให้เกียรติและให้ใจในการทำงานกับเราแน่นอนภ ร ร ย า ผมก็ได้ออกทำงาน เป็นพนักงานขายในห้างดัง และทำให้ผมได้รู้จักพนักงานห้างคนนึงคนๆ นั้นเขามี หนี้สินติดตัว เหมือนๆ กับพนักงานคนอื่นๆ นั่นแหละ ทั้งหนี้บัตรผ่อนของใช้บางเดือนก็ไม่มีเงินเหลือใช้ ก็มีและเขาเล่าให้ฟังว่าในปีแรกเขาสร้างหนี้ ด้วยโทรศัพท์ที่ผู้ใหญ่ที่ไม่มีวุฒิภาวะ อ ย า ก ได้ผ่อนด้วย บั ต ร เ ค ร ดิ ต ปีถัดมา มาในกระเป๋าตังค์ เขามี บั ต ร เ ค ร ดิ ต มากกว่าสองใในช่วงระยะเวลา 4 ปีเขาทำงานใช้หนี้บัตรตลอด และของที่ไม่จำเป็น เท่าไหร่นักโทรศัพท์ เครื่องใช้ต่างๆและในวันนึง เขา อยาก มีชีวิตใหม่ เลยได้ทิ้ง บั ต ร เ ค ร ดิ ต

และทำการคืนรถยนต์ที่ผ่อนมานานเป็นปีออกจากห้องพัก ค่าเช่าเดือนละหกพันหัวหน้า ที่ ไม่มี ภาวะผู้ นํา ไปเช่าห้องเดือนละ 800 แทนจากเคยกินสเต็ก ชาบูกินของบนห้างกับเพื่อนๆต่อมาเขาต้มไข่เพียง 1 ฟอง ละลายกับพริก น้ำปลาไปทานที่ทำงานถึงบ้าน ก็กินลูกชิ้น ไม้เดียวและข้าวถุง 5 บาทน้ำกิน ใช้ตู้ยอดวันละบาท ตอนนั้น เพื่อนในที่ทำงานเริ่มออกห่างจากเขาเพราะเขาไม่ได้กิน ใช้หรูหราเหมือนเมื่อก่อนรถก็ไม่มีขับเคยไปกินกับเพื่อนด้วยกัน ก็ไม่ไปกินและห่อข้าวไข่ต้มมาทำงานกินน้ำฟรีๆตกเย็น กลับบ้านทานลูกชิ้นบ้าง ม า ม่ า บ้าง หรือไข่เจียว สลับกันวนกันไปและคุณ เชื่อไหมว่า เขาทำอย่างนี้เป็นปีๆจริงๆ..และจากนั้นคือ เขามีเงินเก็บ 3-4 หมื่นจากที่เคยเป็นหนี้พอเดือนไหนได้ค่าคอมมาก ก็ได้เก็บมากหน่อยไม่นำไป ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนก่อนแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม เพราะชินไปซะแล้ว  หัวหน้าไม่มีวุฒิภาวะ

เครดิต    fahhsai.com

 

เเนะนำ