ไหว้พระ 9 วัด9 วัดจีน ที่เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ วัดสวย ขอพร เสริมดวงเฮงๆ

ไหว้พระ 9 วัด    ไหว้พระ 9 วัด ปราจีนบุรี  รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี  วัดปราจีนบุรี ท้าวเวสสุวรรณ  พระดังจังหวัดปราจีนบุรี   วัดประจันตคาม ปราจีนบุรี  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปราจิ้นบุรี  วัดแจ้ง ประจันตคาม ปราจีนบุรี   วัดศรีประจันตคาม ปราจีนบุรี  หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม

 

ไหว้พระ 9 วัด ชวนสายบุญไปไหว้พระ 9 วัดจีน ศาลเจ้าดัง กรุงเทพ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับ ตรุษจีน 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การเงิน การเรียน และสุขภาพ รวมถึงชมสถาปัตยกรรมจีนสวยๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างหากกล่าวถึงวัดจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงเทพ หนึ่งในนั้นจะต้องมี วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช อย่างแน่นอนค่ะ ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 ด้วยสถาปัตยกรรมทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วไหว้พระ 9 วัด ปราจีนบุรี โดยวางแปลนแบบวัดหลวง คือมี วิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็น พระอุโบสถ ส่วนข้างหลังเป็น วิหารเทพเจ้า ภายในพระอุโบสถนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัด 3 องค์ ได้แก่ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ อีกมากมายที่ผู้คนวัดศรีประจันตคาม ปราจีนบุรี

ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ปราจีนบุรี

มักจะไปกราบไหว้ขอพร เช่น ไท้ส่วย เอี๊ยะ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หั่วท้อเซียงซือกง เทพเจ้าแห่งยา หรือ หมอเทวดา และ ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เป็นศาลเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช ตรงข้ามกับ วัดไตรมิตร โดยมูลนิธิเทียนฟ้านั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ทำด้วยไม้จันทร์เนื้อหอมแกะสลัก รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี รูปแบบศิลปะราชวังถัง ซึ่งอันเชิญมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เชื่อว่าหากได้มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยขยัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะ ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ หนึ่งในศาลเจ้าแต้จิ๋วที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2331 หรือ

ไหว้พระ 9 วัด

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ. 2391 ภายในศาลเจ้ามีเพียงอาคารหลังเดียว โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนตกแต่งด้วยลวดลายสีสันสวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน เทพเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ หรือ เทพเจ้าหางมังกร และภรรยาเป็นประธาน ฝั่งช้ายมือตั้งแท่นบูชา เทพเจ้ากวนอู และฝั่งขวามือเป็นแท่นบูชา พระแม่สวรรค์ นอกจากนี้ยังมีระฆังโบราณที่สร้างมาแต่รัชสมัยจักรพรรดิเต้ากวง แห่งราชวงศ์ชิง ตลอดไปจนถึงโบราณวัตถุสำคัญต่างๆ ที่เก็บรักษาภายในศาลเจ้าแห่งนี้ บ่งบอกได้ถึงความเก่าแก่และสำคัญของศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะได้เป็นอย่างดีค่ะ วัดปราจีนบุรี ท้าวเวสสุวรรณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในย่านเยาวราช เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452-2461 เพื่ออุทิศให้แก่ หลวงปู่ไต้ฮงกง พระภิกษุชาวจีนที่ช่วยเหลือสังคม ประชาชนที่เจ็บป่วย อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการบำเพ็ญกุศล ในการจัดฌาปนกิจศพไร้ญาติสมัยราชวงศ์ซ้อง ผู้คนจึงมักจะไปทำบุญ และ

ไหว้พระ 9 วัด

วัดปราจีนบุรี ท้าวเวสสุวรรณ

กราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ หน้าที่การงาน และโชคลาภค่ะ วัดบำเพ็ญจีนพรต หรือ วัดย่งฮกยี่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก เดิมเป็นวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ชื่อ ย่งฮกอำ ซึ่งสร้างโดยชาวจีนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2338 ภายหลังได้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลายาวนั้นจนกระทั่งมีการปฏิสังขรณ์ราวก่อนปี พ.ศ. 2414 โดย พระอาจารย์สกเห็งจาริก ที่มาจากประเทศจีน จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่าพระดังจังหวัดปราจีนบุรี  “วัดบำเพ็ญจีนพรต” ค่ะวัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ อีกหนึ่งวัดจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2319 ก่อนจะถูกทิ้งร้างในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2439 พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ได้มาจำพรรษาที่ วัดทิพยวารีวิหาร จึงได้มีการบูรณะ

ไหว้พระ 9 วัด

พระดังจังหวัดปราจีนบุรี

ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ให้สวยงาม ชื่อวัดกัมโล่วยี่นั้น มาจากคำว่า “กัมโล่ว” ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์” เพราะภายในวัดจะมี บ่อน้ำมนต์โบราณที่น้ำไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บ่อน้ำทิพย์” ค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น หมออูโต๋ว เทพปรองดอง หรือ เทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาส และ เทพมังกรเขียว หรือ แชเล่งเอี๊ย เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ค่ะวัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมึ้งป่ออึงยี่ เป็นวัดพุทธฝ่ายมหายาน ศูนย์กลางของคณะสงฆ์จีนนิกายของไทยที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนต่างๆ มาจากนิกายเซน และเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรายานของ วัชรยาน ทิเบต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน และ ทิเบต เข้าด้วยกัน และมีไฮไลท์เป็น หอพระไตรปิฏก ฉบับมหายาน ที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกของมหายาน หินยาน และวัชรยานวัดประจันตคาม ปราจีนบุรี (ทิเบต) นิกายมนตรยาน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในนี้ รวมถึง พระไตรปิฏกฉบับจักรพรรดิเหลียงบู้ตี้ ที่เก็บรักษาเอาไว้เพียง

ไหว้พระ 9 วัด

วัดประจันตคาม ปราจีนบุรี

3 ที่บนโลกเท่านั้นค่ะ นับเป็นหอพระไตรปิฎกที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยชมสถาปัตยกรรมสุดอลังการของ วัดโฝวกวงซัน หรือ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ไท่ฮวาซื่อ วัดสาขาจากไต้หวัน ที่เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มากมายอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปราจิ้นบุรี รูปหล่อพระพุทธเจ้า และ พระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เป็นต้นด้วยสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และงดงาม ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะมาชมความสวยงาม รวมถึงถ่ายรูปสวยๆวัดแจ้ง ประจันตคาม ปราจีนบุรี เป็นที่ระลึวัดจีจินเกาะ วัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนอันงดงามหลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วย พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม พระมหาเจดีย์แบบจีน 8 ชั้น ที่สร้างขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม นอกจากจะเป็นที่นิยมของชาวไทยแล้ว ยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยเช่นกันค่ะ ไหว้พระ 9 วัด

 

 

 

เครดิต fifa2023online.com

ข่าวแนะนำ