กฎหมาย คาร์ซีท กรมขนส่งแจงกม.ไม่ได้บังคับ”คาร์ซีท”แต่ทุกคนบนรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

เนื่องจากราคาคาร์ซีทค่อนข้างสูงประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เห็นว่ากฎหมายนี้มีข้อจำกัดหลายเรื่อง   จึงมองว่าจะมีปัญหา ขอให้ รมว. คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้ทบทวนปรับปรุงผ่อนปรนกฎหมาย นั้นกรณีดังกล่าวกรมการขนส่งทางบก ขอเรียนว่า การบังคับใช้คาร์ซีทดังกล่าว กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่ อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.