10 อันดับ เด็กอัจฉริยะ10 อันดับ บุคคลที่ฉลาดมีไอคิวสูงที่สุดในโลก (โฉมหน้าอัจฉริยะที่แท้จริง)

10 อันดับ เด็กอัจฉริยะ10 อันดับ บุคคลที่ฉลาดมีไอคิวสูงที่สุดในโลก (โฉมหน้าอัจฉริยะที่แท้จริง)เบี้ยน IQ สำหรับคนปกติมักอยู่ที่ประมาณ 100 ซึ่งคนที่ฉลาดหรือเป็นอัจฉริยะมักจะได้คะแนนมากกว่า 130 ขึ้นไปซึ่งพวกเขามักจะชอบการศึกษาอ่านหนังสือหรือแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งพิสูจน์และคิดค้นทฤษฎียากๆที่หลายคนไม่เข้าใจได้ราวกับเป็นเรื่องง่ายเลยถ้าคุณไม่อยากพลาด