หุ้นกู้ข่าวด่วนMINT ออก “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” ขายผู้ลงทุนทั่วไปต้น ก.พ.66 ใช้คืนหนี้หุ้นกู้สกุลดอลลาร์

หุ้นกู้ข่าวด่วนMINT ออก “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” ขายผู้ลงทุนทั่วไปต้น ก.พ.66 ใช้คืนหนี้หุ้นกู้สกุลดอลลาร์บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ Perpetual Bond ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566